Close Menu Fade Opener

Loading...

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği yaptığımız her şeye dahil ediyoruz

Huhtamaki'de sürdürülebilirlik, stratejimizin ve günlük çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilirliği yaptığımız her şeye dahil ediyor ve işimizi finansal, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde yapmak için çaba harcıyoruz.

Kendimize koyduğumuz yüksek sürdürülebilirlik hedefleri ile faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirirken, paydaşlarımız, tüketicilerimiz ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Tüm ürünlerimizi 2030 yılına kadar geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir veya yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlamaya odaklıyız.

Ambalajlarımız her gün milyonlarca insana ulaşıyor ve onlar için daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam yaratılmasına yardımcı oluyor.
Yaşamın her alanında insanlar için varız.

CEO'nun Mesajı

Elif, dünyanın ve toplumun refahı için sürdürülebilir değer yaratmaya kararlıdır. Ambalajlarımız her gün milyonlarca insana ulaşıyor ve onlar için daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam yaratılmasına yardımcı oluyor. Yaşamın her alanında insanlar için varız. Bizim işimiz ‘Yaşam için Sürdürülebilir Ambalaj'.

Gelecek İçin Ambalaj

Sürdürülebilirlik, DNA’mızın bir parçasıdır. Geleceğe yönelik yolculuğumuzda, sürdürülebilirlik yönetimi hedeflerimize ulaşmak için özel programlara ve projelere odaklanıyoruz. Biz “Yaşam İçin Sürdürülebilir Ambalaj” üretiyoruz ve bu hedefimiz; 5 ayrı eylem alanında sürdürülebilirlik ilkelerini nasıl kullandığımızı açıklıyor. Sürdürülebilirlik alanındaki bu 5 alanda, iş fırsatlarından yararlanıyor ve değer zinciri boyunca riskleri en aza indiriyoruz.

Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla hareket eden Elif, çevremizin ve insan hayatının korunmasına, geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunan program ve projeleri uygulamaya devam edecektir.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz ve
Kazanımlarımız

Sorumlu Ambalaj

Ürün deneyimini geliştirmede malzeme ve üretim teknolojilerinde inovasyonlar uyguluyoruz. Elif sorumlu ambalajlamayı sadece hafif ya da geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak olarak değil, insan hayatını bugün ve yarın daha da iyileştirebilecek ambalajlar sunmak tanımlıyor. Elif’in "Yaşam İçin Ambalaj" inovasyonları, müşterilerimizin ve onların tüketicilerinin sürdürülebilir, kullanışlı ve fonksiyonel bir ürün deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Elif Sürdürülebilirlik Raporu

2020

Elif’in GRI onaylı en güncel Sürdürülebilirlik Raporu’nu inceleyin.

Ürün Sorgusu ve İletişim

Sizden haber almak istiyoruz. Sizlere ihtiyaçlarınıza en uygun çözümlerimizi önerebilmemiz için bizimle iletişime geçin!