Close Menu Fade Opener

Loading...

HAKKIMIZDA

Haberler

Haberlere Geri Dön Haziran 2014

Elif ISO/IEC 27001 akreditasyonunu kazandı

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanan ISO/IEC 27001 sertifikasyonu, değerli bilgi varlıklarının yönetilmesine ve korunmasına yardımcı olur.  ISO/IEC 27001, aynı zamanda, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını da benimser.

Haziran ayında yapılan denetimlerin ardından Elif, kurumların bilgi güvenliği ile ilgili risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlanmasını ve uygulamada bunların kayıtlarının tutulmasına standartlar getiren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi'ni almaya hak kazandı. Elif, bu başarıyı, tüm faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikasını yayınlayarak ve personelin, bilgi güvenliği ile tehditleri hakkında bilinçlendirilmesi ile elde etti.

Bağımsız ve yetkili bir organizasyon tarafından verilen bu sertifikasyon, Elif’in tutarlı ve sürekli kalite ve güvenlik politikalarının bir kanıtıdır. Denetim, gözetim, verifikasyon, test ve belgelendirme alanlarında kalitesi ve dürüstlüğü ile dünya çapında saygınlık kazanmış SGS (Société Générale de Surveillance ) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Fiziksel güvenlik tehditlerinin yanı sıra bilgi güvenliğine yönelik risklerin de bilincinde olan Elif, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan ilk ambalaj firmalarından birisi olarak teknoloji konusunda sektörü ve yenilikleri sistemine adapte etmekteki öncü duruşunu bir kez daha ispatladı.

Bilgi Teknolojileri sektöründe bir kalite damgası olarak görülen ISO/IEC 27001 akreditasyonu Elif’in ürün güvenliği ve kalitesine yönelik yetkinliğinin olduğu kadar bilgi güvenliği ve kalitesine de verdiği önemin bir göstergesidir.