Close Menu Fade Opener

Loading...

HAKKIMIZDA

Haberler

Haberlere Geri Dön Haziran 2012

Elif “yeşil fabrika” hedefine ISO50001 ve ISO 14064 ile ilerleyecek

“Yeşil fabrika” hedefi çerçevesinde dünyanın da en çok üzerinde durduğu konulardan birisi olan doğru enerji yönetimi ile karbon salımını sürekli daha aza indirgeme amacı ile proaktif projelerine devam eden Elif, dünyada ve Türkiye’de sayılı firmanın sahip olduğu ISO 50001 ve ISO 14064 sertifikalarını 2012 yılı içerisinde alarak ambalaj sektöründe bu başarıyı elde eden ilk firma olmayı amaçlıyor.

Temel olarak enerjinin verimli kullanılmasını amaçlayan bir yönetim sistemi olarak değerlendirilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ile üretimde kalite ve kapasiteden taviz vermeden maksimum üretimi minimum sarfiyatla gerçekleştirmeyi hedefleyen Elif, buna paralel olarak sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla, sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi ve hesaplanıp raporlanması ile ilgili ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Verifikasyonu Standardı için de çalışmalarına başladı.

Sürdürülebilir yönetim, Elif'in ticari başarısının temelini oluşturur. Sosyal ve toplumsal sorumluluğunun her zaman bilincinde olmak ve hem doğal kaynakları hem de çevreyi titizlikle kullanmak, Elif imajının ayrılmaz parçalarıdır. Elif, çalışanlarının yaşam standartlarını ve kalitesini artırarak ve ayrıca müşterilerinin, tedarikçilerinin ve şirketin iş yaptığı milletlerin ekonomik, çevresel ve sosyal refahına katkıda bulunarak değer yaratma amacı için varlığını sürdürmektedir.

ISO 50001 ve ISO 14064 ile Elif, “sürekli iyileştirme” felsefesini resmileştirmeyi , enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmayı, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve sera gazı salımının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.