Close Menu Fade Opener

Loading...

HAKKIMIZDA

Haberler

Haberlere Geri Dön Temmuz 2012

Elif, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimine katılmaya karar verdi

Elif’in ‘Kurumsal Kimliği ve Değerleri’, şirketin ekolojik, ekonomik ve sosyal  yükümlülükleri ile olan bütünleşmesini tanımlar ve başarısının gerçekliği ve sürdürülebilirliğine olan bireysel sorumluluğunu temsil eder. Farklı kültürlerle çeşitli çevresel platformlar ve sosyal durumlarda iş ilişkisi içerisinde olan küresel bir şirket olarak Elif, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerini, çalışanları, iş ortakları ve diğer paydaşları ile yürüttüğü  ilişkilerinde, şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir. Elif için sürdürülebilir büyüme, yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirerek, ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine dayanır.

Elif, Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ilkelerini  kurumsal stratejilerinin, kurumsal kültürünün ve günlük operasyonlarının bir parçası olarak benimsemeyi ve özellikle Milenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir gelişme ve refahın desteklenmesi için geliştirilebilecek ortak projelerinde işbirliği içinde olmayı taahhüt eder.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, tamamen gönüllülük esasıyla benimsenmekte ve Elif’in adil, sürdürülebilir, sorumluluk sahibi ve etik ilkelerinin arkasındaki duruşunu ortaya koymaktadır. 1999 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi, iş dünyasını bir araya getirerek uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir küresel büyümeye destek olmak için insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzlukla ilgili alanları kapsayan on evrensel ilkeyi kapsamaktadır.

Elif, tahhüt ettiği sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve kurumsal değerlerini yansıtmaya, geliştirmeye ve uygulmaya devam etmek amacıyla, tüm tedarikçilerini, danışmanlarını ve iş ortaklarını BM Küresel İlkeler Sözleşmesinesini benimsemeye ve uygulamaya davet ediyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası, çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı