Close Menu Fade Opener

Loading...

HAKKIMIZDA

Haberler

Haberlere Geri Dön Mart 2013

Elif, 10.000 ağacın faydasını dünyaya kazandırıyor

Elif, daha etkin enerji yönetimi ve ISO 500001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarına ulaşabilmek için durmaksızın farklı ölçeklerde yeni sistemleri, teknolojileri ve uygulamaları hayata geçiriyor. Enerji tüketimini minimize etmek amacıyla birçok sürdürülebilir uygulamayı hayata geçiren Elif, dünya çapında gerçekleştirilen ilk büyük çaplı kompressör ısı geri kazanım projesini 2012 yılında devreye aldı. Elif global olarak örnek gösterilen İstanbul üretim tesisinde kullandığı kompresörlerinden çıkan ısının geri kazanılarak üretim döngüsünde yeniden kullanılmasını sağladı. Elif’in yeni kompressör ısı geri kazanım projesi sadece Türkiye’de değil dünya çapında devreye alınan ilk büyük çaplı kompressör ısı geri kazanım projesi olma özelliğini taşıyor. Atlas Copco desteği ile hayata geçirilen bu örnek geri kazanım projesinde, Elif’in mevcut kompresör sistemlerine, son teknoloji ürünü ısı geri kazanım üniteleri entegre edildi. Yeni sistem ile kompresörlerden çıkan ısının geri kazanılarak üretim döngüsünde yeniden kullanılmasını sağlayarak toplam enerji tüketiminin azaltılmasına olanak sağladı.

Proje neticesinde Elif, mevcut sistemlerindeki bir adet sıcak su kazanını devre dışı bırakmış olup, ekonomik faktörler de göz önünde bulundurulduğunda yeni sistem ile ilk yatırım maliyetini 1 yıldan kısa bir sürede karşılamış oldu. Projenin ilk yıl sonuçlarına göre, devreye alınan yeni sistem ile Mart 2012 – Mart 2013 döneminde bir önceki yıla göre %30 oranında enerji tasarrufu sağlandı. Öncü ve örnek bir projeyi hayata geçiren Elif, bu yatırımı sayesinde CO2 salınımını yılda 330 ton azalttı. Sonuçlar neticesinde, Elif, küresel ısınmayı engellemede 10.000 ağacın faydasını her yıl dünyaya kazandırıyor.

Proje, Elif’in sürdürülebilir uygulamaları arasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi yolunda attığı büyük adımlardan biri olarak görülüyor. Kurulduğu 1972 yılından bu yana Elif, tüm operasyonlarında ve faaliyetlerinde çevreye ve topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olarak, üretken ve tasarruflu yöntemler ve teknolojiler kullanarak bu konuda kendini sürekli kendini geliştiriyor. Sürdürülebilirliğe yönelik uzun vadeli değer yaratmak için, bu konudaki performansını sürekli izleyen Elif, tüm projelerini minimum doğal kaynak kullanımı amacı doğrultusunda planlıyor.

Atlas Copco, Elif tarafından entegre edilen kompresör ısı geri kazanım sistemi projesinin, daha sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen ilk büyük boyutlu proje olduğunu doğruluyor. Başarılı sonuçları ile dünya çapında örnek gösterilen bu proje, Atlas Copco tarafından diğer sanayi kuruluşlarına öncü olması açısından vaka çalışması olarak da sunuluyor. Elif, sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil eden bu projesinin, sektöründeki kuruluşlara dünyamız için sürekli büyüyen bir çevresel yarar sağlayabilecek benzer projelere ilham kaynağı olacağına inanıyor.

Elif küresel bir platformda böyle başarılı bir sistemin öncüsü olmaktan gurur duymaktadır. Tüm operasyonlarını, üretken ve tasarruflu yöntemler ve teknolojiler kullanarak geliştirmeyi amaçlayan Elif, sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığı ve çevre ve toplum için yarattığı katma değeri ile öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik kavramını, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren Elif, yeni girişimler ve projeler ile sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına devam edecek.