Close Menu Fade Opener

Loading...

HAKKIMIZDA

Haberler

Haberlere Geri Dön Eylül 2017

Başarıya giden yol, 5S otokontrol!

Elif, beş aşamadan oluşan ve ismini Japonca beş kelimenin baş harflerinden alan işyeri organizasyonu yöntemi olan ‘Başarıya giden yol, 5S otokontrol’ projesi ile endüstriyel tertip, düzen ve temizliğin kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde uygulamaya alınmasını, yönetilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyor. Elif, bu önemli projenin başlangıcını Eylül ayında, 700 çalışanının katılımı ile gerçekleştirdiği lansman toplantısı ile duyurdu.

Tüm Elif ailesinin yüksek motivasyon ile katıldığı 5S projesi ile Elif, tüm çalışma alanlarında Seç-Sırala-Sil-Standartlaştır-Sürdür sistematiğini uygulayarak organizasyonunu yalınlık, verimlilik ve kalite alanında en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Mısır ve Türkiye operasyonlarında paralel olarak başlatılan ‘Başarıya giden yol, 5S otokontrol’ projesi, 1 yıl boyunca danışmanlar eşliğinde organizasyona yayılacak olup, eğitim, aktivite ve kampanyalarla desteklenecek.

5S projesinin yalnızca bir temizlik faaliyetinden ibaret olmadığının bilincinde olan Elif, işletmelerde kontrolün kolay sağlanamaması, çalışanların malzeme ve araç-gereç arama ile vakit kaybetmeleri, eksik ya da fazla hammadde siparişlerinin verilmesi, iş kazalarının meydana gelmesi ve fabrika alanının etkin kullanılamaması gibi işyeri düzensizliğinin neden olduğu kayıpları önlemeyi amaçlıyor.

“Yaşam için Ambalaj” üreten Elif, değer yaratmak için, liderlik ruhu içinde, düşünce ve kültür zenginliğinin kaynağı çeşitlilik, vazgeçilmez değeri dürüstlük ve sorumluluklarının net bilinci ile durmaksızın çalışıyor. Hâlihazırda bu değerler doğrultusunda tüm çalışanları ve iş ortakları ile birlikte başarılı işler yürütüyor ve yeni projelerle marka algısını sorumlu, dürüst, çeşitlilikten güç alan ve değer yaratan bir lider olarak güçlendirmeye devam ediyor. ‘Başarıya giden yol, 5S otokontrol’ projesi, Elif’in bu yolda ivmelenmesini ve sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacak önemli yapı taşlarından biri olacak.

Elif hakkında:

Merkezi Türkiye'de bulunan Elif'in çok coğrafyalı üretim ve uluslararası faaliyet ağı, müşterilerine yerelleştirilmiş küresel hizmet ve tedarik esnekliği sunacak biçimde stratejik olarak yapılandırılmıştır. Elif, bilimsel bir şekilde yürütülen işbirliği ve yenilikçiliği sayesinde farklı müşterilerin farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş en yüksek kalitede ürünler ve benzersiz bir hizmet sunar. Yerli ve yabancı pek çok büyük markaya hizmet veren Elif, üretiminin yarısından fazlasını dünyanın 50’den fazla farklı ülkesine ihraç etmektedir.

Elif, müsterileri, tedarikçileri, profesyonel insan kaynakları ve yenilikçi yönetiminin yarattığı sinerji ve dinamizmle gelecekte de mükemmel ürünler ve hizmetler sunmaya devam edecektir. 2010 yılından beri SEDEX üyesi olan Elif, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atmıştır.

Elif, 1995’den beri ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesi olan ISO 500 listesinde yer almaktadır. ISO/IEC  27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve BRC/IoP Gıda Ambalajı ve Diğer Ambalaj Malzemeleri Global Ambalaj Standardı sertifikalarını almaya hak kazanmış olan Elif, P&G, Coca Cola, Ontex, İpek Kağıt gibi bir çok çokuluslu firma tarafından çeşitli ödüller ile onurlandırıldı.

5S hakkında:

Neden?

Daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları yaratarak; •    Maliyetleri azaltmak, •    Verimliliği arttırmak, •    Kaliteyi arttırmak, •    İş kazalarını azaltmak, iş güvenliğini arttırmak, •    İşyeri kontrolünü kolaylaştırmak, •    Termin sürelerine uyumu arttırmak, •    İsrafı ve kayıpları azaltmak, •    Üretim alanları ve tesislerinin etkin kullanımını sağlamak, •    Arızaları azaltmak, •    Ürün, kalıp, tip değişim zamanını azaltmak, •    Makine, ekipman, malzeme ve stokların yerleşim konumlarını kontrol altına almak, •    Daha temiz, düzenli ve güvenli bir iş ortamı ile çalışanların motivasyonunu arttırmak.

Nasıl?

1.     Seiri – Seç

 • Çevrendeki her şeyi gerekli ve gereksiz olarak ayır.
 • Gereksizleri çalışma alanından uzaklaştır.
 • İkilemde kaldıysan gereksizdir, uzaklaştır.
 • Sadece ihtiyaç duyduğun kadarını çalışma alanında tut.

2.     Seiton – Sırala

 • Gerekli olan her şeyi kolay kullanım için düzenle.
 • Benzerleri bir baslık altında grupla.
 • Alfabetik, numarasına göre, yıl bazında, vb.
 • Görsel kontrol ile kompleksiteyi azalt.
 • Renk, ikon vb. görsel kodlar kullan.
 • Çevrendeki her şeyin bir yeri olmalı.
 • Çevrendeki her şeyin yerinde olduğundan emin ol!

3.     Seiso –Sil

 • Makineni, masanı, çevreni temiz tut, günlük temizlik yap.
 • Temizlemek yerine kirlenmeyi önle, kirletme.
 • Günün sonunda her şeyin yerinde ve düzenli olduğunu kontrol et.
 • Düzeni bozan etkenleri tespit et ve önlem al.
 • Her an düzenli ve organize ol!

4.     Seiketsu – Standartlaştır

 • Daima temizlik, düzen ve disiplin içinde çalış.
 • Genel prosesleri ve uygulamaları standartlaştır.
 • Bir işi veya görevi başarılı şekilde tamamlamak için en iyi yöntemi aşamaları ile dokümante et.
 • Görev tanımlarını bil ve her görevi her zaman aynı şekilde yap.
 • Her zaman geliştirmek ve iyileştirmek için araştır.
 • Çalışmalara katıl, sorumluluk al. Makine ve iş senindir, sahiplen!

5.     Shitsuke – Sürdür

 • Her gün 5S için zaman ayır.
 • Öneri ver, çalışmalara katkıda bulun.
 • Görev al, zamanında yap.
 • Aksiyon planına uy.
 • Her gün kontrol listeni gözden geçir.
 • Başarıyı sürekli kıl!