Close Menu Fade Opener

Loading...

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Gelecek İçin Ambalaj

Sürdürülebilirlik, kurumsal değerlerimize ve stratejimize bütünüyle yerleşmiştir. Geleceğe yönelik yolculuğumuzda, sürdürülebilirlik yönetimi hedeflerimize ulaşmak için özel programlara ve projelere odaklanıyoruz. Biz «Yaşam İçin Ambalaj» üretiyoruz ve bu hedefimiz; 5 ayrı eylem alanında sürdürülebilirlik ilkelerini nasıl kullandığımızı açıklıyor. Sürdürülebilirlik alanındaki bu 5 alanda, iş fırsatlarından yararlanıyor ve değer zinciri boyunca riskleri en aza indiriyoruz.

Sürdürülebilir gelecek vizyonuyla hareket eden Elif, çevremizin ve insan hayatının korunmasına, geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunan program ve projeleri uygulamaya devam edecektir.

LİDERLİK
 • Kalite
 • Know-How
 • İnovasyon
SORUMLULUK
 • Güvenlik
 • Çevreye saygı
 • Sosyal Bilinçlendirme
ÇEŞİTLİLİK
 • Kültürel
 • Entellektüel
 • Coğrafi
BÜTÜNLÜK
 • Dürüst ve Etik Davranış
 • Saygı
 • Hukukun Ruhu
DEĞER OLUŞTURMAK
 • Müşteri odaklılık
 • Yetenek ve Takım Çalışması
 • Verimlilik

CEO’muzun Mesajı

Elif, dünyanın ve toplumun refahı için sürdürülebilir değer yaratmaya kararlıdır. Ambalajlarımız her gün milyonlarca insana ulaşıyor ve onlar için daha mutlu ve sağlıklı bir hayat yaratılmasına yardımcı oluyor. Yaşamın her alanında insanlar için varız. İşimiz "Yaşam İçin Ambalaj" dır.

DAHA FAZLASI

Sürdürülebilirlik 
Hedeflerimiz ve Kazanımlarımız

Doğal kaynak kullanımının sürekli ve küresel olarak azaltılması. Doğal kaynak kullanımının azaltılması ile ilgili sektördeki süreç, ürün ve politika girişimleri.

Eylemler 2015-2016
 • Sürdürülebilirlik için 2 ödüle layık görüldük.
 • Tri-generation projesi elektrik kullanımında %42,8, elektrik tüketiminde ise %36,1 verimlilik sağlamıştır.
 • 2016 yılında %9,9' oranında sera gazı emisyon azaltımı sağlandı.

Dokunduğumuz topluluklara değer katmak. Sürdürülebilir kalkınma için gelecek kuşaklara eğitilmesine sponsor olmak.

Eylemler
 • 4 adet kurumsal sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik.
 • Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri ‘ne imza attık.
 • 10.000'den fazla ağaç diktik.
 • Hayvan barınakları ve Lösemili çocuklar için desteklerimizi devam ettirdik.
 • UNGC üyesi olarak 4. Yılımızı doldurduk.

Sürdürülebilir büyüme sağlamak adına iş çerçevemiz için sürdürülebilir çözümler üretmek. İş çerçevemiz için ve onun ile verimli ve maliyet tasarruflu yöntemleri, teknoloji ve yatırımları teşvik etmek.

Eylemler
 • “Elif” markası TURQUALITY® programına kabul edildi.
 • 2016'da % 12büyüme ve %15 kapasite artışı gerçekleşti.
 • Kahire fabrikamız kapasitesini ikiye katladı ve iş gücünü %43 oranında arttırdı.

İş kazası ve yaralanma olmaksızın güvenli bir işyerinde çalışacak, eşit fırsatlara sahip iş gücü çeşitliliğinin geliştirilmesi. Elif, işçi hakları ve iş güvenliği ile ilgili yasal, organizasyonel veya işlevsel gereklilikleri sağlamayı taahhüt eder.

Eylemler
 • İşyeri Koşulları Değerlendirmesi Başarı Ödülü sahibiyiz.
 • Son 5 yıldır UNGC destekçisiyiz.
 • Ar & Ge sistemi 2 fabrikamızda da başlatıldı.
 • Çalışan başına 12 saat eğitim.
 • Sabit kutu ağırlığı ve sıklığı

Müşterilerimizin yeni nesil ürünlerini şekillendirmeye yardımcı oluruz. Tüketici, çevre, müşteri ve ekonomi için akıl dolu ambalaj çözümleri geliştiririz.

Eylemler
 • Konsept fabrikamızda Ambalaj 4.0 süreci devam ediyor.
 • Mevcut 91 adet ürün gelişmesi başarıya ulaştı.
 • Yeni inovasyon konsepti: Neo-eco ambalaj
 • SEDEX üyeliğimizde 6.yılı dolduruyoruz.
 • ElifHybr hibrid baskı teknolojisi

Sorumlu Ambalaj

Ürün deneyimini geliştirmede malzeme ve üretim teknolojilerinde inovasyonlar uyguluyoruz. Elif sorumlu ambalajlamayı sadece hafif ya da geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak olarak değil, insan hayatını bugün ve yarın daha da iyileştirebilecek ambalajlar sunmak tanımlıyor. Elif’in "Yaşam İçin Ambalaj" inovasyonları, müşterilerimizin ve onların tüketicilerinin sürdürülebilir, kullanışlı ve fonksiyonel bir ürün deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

DAHA FAZLASI

UNGC

Elif, 2012 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin üyesidir

Elif, Kurumsal Çevresel ve Sosyal Sorumluluk bilincini, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Temmuz 2012 tarihinde gönderdiği taahhüt mektubu ile resmileştiriyor. Elif’in ‘Kurumsal Kimliği ve Değerleri’, şirketin ekolojik, ekonomik ve sosyal  yükümlülükleri ile olan bütünleşmesini tanımlar ve başarısının gerçekliği ve sürdürülebilirliğine olan bireysel sorumluluğunu temsil eder.

DAHA FAZLASI

UNWEPS

Elif Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirme İlkelerini destekliyor

Elif Holding şirketler grubu olarak, çeşitlilik ve eşit istihdam prensiplerimizin ışığı altında "kadın erkek eşitliği"nin gücüne olan inancımızı durmaksızın vurguluyoruz. Ekonomide kadınların varlığını güçlendiren bir yaklaşım özümsüyor ve uyguluyoruz.

Elif, kadınların dokundukları her alanda yarattıkları değişimin ve kadın-erkek eşitliğinin önemine olan inancını her fırsatta vurgulamaktadır. Elif kadının toplumdaki ve iş hayatındaki pozisyonunun güçlendirilmesinin toplumumuz için hayati bir ihtiyaç olduğunu desteklemektedir.

Bu sebeple, Kadının Güçlenmesi Prensiplerini iş modelimize entegre etme ve faaliyetlerimizi bu prensipleri geliştirerek sürdürme hedeflerimizde kararlıyız.

DAHA FAZLASI

Save Food

Elif, Birleşmiş Milletler ‘SAVE FOOD’ girişimi ile gıda israfına karşı savaşmaya yardımcı oluyor!

Elif, gıda israfını ve değerli kaynak kaybını önlemek için ‘SAVE FOOD’ girişiminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor.

Fleksible ambalaj sektöründe öncü bir role sahip olan Elif, bütün tedarik süreçleri boyunca doğal kaynakların verimli olarak kullanımı ve  daha az atık üretimi prensibi ile yenilikçi ve sorumluluk sahibi ürün çözümleri sunmakta.

DAHA FAZLASI

UNICEF Platinum Wings

‘UNICEF Türkiye Milli Komitesi Platinyum Kanat’ın ilk sahibi Elif oldu!

Elif, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye’deki ilk ‘Platinyum Kanat’ destekçisi oldu. Elif, UNICEF’in Türkiye’deki ve dünyadaki en dezavantajlı durumdaki çocukların yaşama ve gelişme, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşma ve yaşıtlarıyla eşit haklara kavuşmaları için gerçekleştirdiği çalışmalara aktardığı düzenli fon ile Türkiye’deki ilk ‘Platinyum Kanat’ı taktı!

DAHA FAZLASI

WBCSD Turkey

İş dünyası liderleri sürdürülebilir kalkınma için işbirliği yapıyor!

Elif, sürdürülebilirlik hedefleri Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ile yakından uyumlu, kilit bir küresel platform olan WBCSD Türkiye’nin ağına katılmaktan gurur duyuyor. 2015 yılında üye olan Elif, bulunduğu yedi çalışma grubuna aktif katılım gösteriyor. WBCSD Türkiye ile birlikte hareket ederek, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını anlarken aynı zamanda sürdürülebilirlik projelerimizin ve programlarımızın geliştirilmiş sürdürülebilirlik ve sağlık hedefleri için dönüşümüne katkıda bulunacağız.

DAHA FAZLASI

Materials Marketplace

Atıktan Fırsata: Elif atık maddelerin yeniden kullanım alanını genişleten yeni projenin üyesidir.

Materials Marketplace projesi, atıkların değer yaratacak bir motor haline geldiği dairesel bir ekonomiye geçiş yönünde atılmış önemli bir adımdır. Elif, ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda sağlarken aynı zamanda yeni iş fırsatları yaratan projeleri desteklemektedir.

Material Marketplace, Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD Türkiye) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) liderliğinde yeni bir ortak pilot projedir.

DAHA FAZLASI

Elif Sürdürülebilirlik Raporları

Sorgulama

Bizi Değerlendirin

Bizi Değerlendirin

Yeni Talep Elif Plastik Müşterisi